วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

472. Dix-Hallpike test/BPPV

Test นี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แปลผลอย่างไร
The Dix-Hallpike test หรือ  Nylen-Barany test ให้ผู้ป่วยหันหน้าไปข้างได้ข้างหนึ่ง 45 องศา จับล้มตัวนอนอย่างเร็วร่วมกับเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยแล้วมองดูตาถ้าพบมี  rotational nystagmus ซึ่งปกติจะเกิดใน 1-2 วินาทีแรกของการตรวจ โดยจะเป็นมากขึ้นแล้วลดลงมาภายในช่วง 10-20 วินาที ผู้ป่วยก็จะมีอาการเวียนศรีษะบ้านหมุนและคลื่นใส้อาเจียนร่วมด้วย  ซึ่งบ่งบอกว่ามี benign paroxismal positional  vertigo(BPPV) โดยจะมี fast phase ของการเกิด nystagmusไปทางด้านหูที่เป็นสาเหตุโดยจะใช้เวลาดูนานประมาณ 30 วินาที ถ้าไม่เกิดให้สลับไปทำอีกข้าง [แต่โรคนี้จะพบมี fatigability คือเมื่อทำซ้ำอาการเวียนหน้าบ้านหมุนและ nystagmus จะลดลดง]
ซึ่งเกิดจากการมีผลึก calcium carbonate ลอยอยู่ใน semicircular canal โดยเฉพาะ posteroir semicercular canal เมื่อมีการขยับศีรษะอย่างรวดเร็วในบางท่า หินปูนนี้จะไปรบกวนต่อ vestibular sensory receptor ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ บางรายเกิดตามหลังอุบัติเหตุที่ศีรษะได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น