วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

460. Pericardial effusion/CXR

หญิง 84 ปี เหนื่อยง่าย มากกว่า 1 เดือน, CXR เป็นดังนี้ เห็น CXR อย่างนี้มี DDx. อะไรในใจบ้าง
 
ผล Echocardiography พบมี pericardial effusion ดังในภาพ  ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไป รพศ.ผลตอบกลับเป็น TB pericardium  ส่วน differential diagnosis อื่นที่คิดถึงในกรณีที่ CXR ที่พบว่าเงาหัวใจที่ลักษณะ globular ได้แก่ dilated cardiomyopathy, multi valvular heart

1 ความคิดเห็น: