วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

480. Acute viral hepatitis B profile

ชาย 22 ปี ไข้ ตาเหลือง ตัวเหลือง ผล Lab เป็นดังนี้ จะแปลผลการตรวจว่าอย่างไร
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
จาก Lab สามารถผลแปลได้ดังนี้ แต่อาจจะต้องใช้ lab อื่นได้แก่ HBeAg, HBe IgG Antibody มาประกอบ
การติดเชื้อในระยะแรก (Acute 2-12 weeks)

-HBsAg Positive
-HBeAg Positive
-xHBc IgM Antibody Positive
-xHBc IgG Antibody Positive

Acute and Seroconversion (transitions inactive carrier stage at 3-6 mos.)
-HBsAg Positive
-xHBc IgM Antibody Positive
-xHBc IgG Antibody Positive
-xHBe IgG Antibody Positive
และผล liver enzyme ช่วยยืนยันว่ากำลังมี acute hepatitis

http://www.fpnotebook.com/GI/Lab/HptsBSrlgy.htm

2 ความคิดเห็น:

  1. AST/ALT < 1 + Direct Hyperbilirubinemia แสดงถึงภาวะ Hepatocelluar damage จาก viral hepatitis หรือ drug or toxin induced hepatitis จากประวัติ มีไข้ + เหลืองไม่ีประวัติยาหรือสารพิษ คิดถึงviral hepatitis ผล hepatitis profile เข้าได้กับ subacute viral hepatitis
    ควรพิจารณาเจาะ HBV DNA และ HbeAg เพิ่มเติม

    ตอบลบ
  2. น่าจะเป็น ช่วง late acute stage of Hepatitis B infection ที่เริ่มมี seroconversion จาก IgM-->IgG

    DDx Acute flare on top Chronic hepatitis B infection(แต่ HbeAg น่าจะ positive มากกว่า ที่จะเป็น Anti-Hbc IgM)

    ตอบลบ