วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

2,013 แนวทางออกใหม่เพื่อการตรวจประเมินและรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

Hypothyroidism evaluation and treatment guidelines released
September 14, 2012

มี 52 หลักฐานคำแนะนำ สำหรับการตรวจประเมิน การรักษาและติดตามผลที่ดีที่สุดของผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานน้อย (hypothyroidism) ได้รับการนำเสนอในความพยายามที่จะช่วยให้แพทย์สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมที่สุด 
โดยความร่วมมือของสมาคมต่อมไร้ท่อทางคลินิกของสหรัฐอเมริกาของและการสมาคมต่อมไทรอยด์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีคำแนะนำได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์พร้อมกันในการเวชปฏิบัติต่อมไร้ท่อและต่อมไทรอยด์
สิ่งควรพิจารณาโดยเฉพาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติปฐมภูมิได้แก่
-แพทย์ได้รับคำแนะนำให้ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อในระหว่างการรักษาภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยในทารกและผู้ป่วยเด็ก ผู้หญิงที่วางแผนหรือกำลังที่จะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ที่มีโรคต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่นความผิดปกติของต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีความยากที่จะทำให้เกิดการทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติ (euthyroid) และรักษาสถานะนี้ไว้ ผู้ที่มีคอพอก มีก้อนขนาดเล็กหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต่อมไทรอยด์หรือผู้ที่มีมีความผิดปกติจากการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
-แม้ว่า thyrotrophin hormone (TSH) เป็นการทดสอบเดี่ยวที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์ทำงานน้อย แต่แพทย์ควรระลึกว่าไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือเมื่อมีภาวะ central hypothyroidism หรือสงสัยภาวะนี้
-การรักษามาตรฐานสำหรับภาวะไทรอยด์ทำงานน้อย โดยการให้ levothyroxine ทดแทน จะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่มีขายในตลาดซึ่งสามารถซื้อโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ในการสนับสนุนการทำงานของต่อมไทรอยด์ หรือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของต่อมไทรอยด์
-การผสมของ levothyroxine และ levotriiodothyronine รวมทั้งต่อมไทรอยด์ตากแห้งไม่ควรใช้ในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือพยายามที่จะตั้งครรภ์
-การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ TSH ในผู้สูงอายุอาจเป็นลักษณะที่ปกติและไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการมีภาวะไทรอยด์ทำงานน้อย

Ref: http://www.medscape.com/viewarticle/771001?src=nldne

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น