วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

2,030 คำแนะนำการให้วัคซีนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คำแนะนำการให้วัคซีนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

โดยมีเนื้อหารายละเอียดของโรคและวัคซีน รวมทั้งตารางประกอบ
ตัวอย่างตารางการให้วัคซีน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น