วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

2,015 คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น

ขอแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วย เพิ่งออกใหม่ปี 2555 
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ซึ่งหลาย รพ. คงได้รับแล้ว แต่ถ้ายังไม่มี ก็สามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ได้ครับ

ประกอบด้วย คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น
และ แผ่นพับการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
http://www.nephrothai.org/news/news.asp?type=PR&news_id=337

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น