วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

2,002 การรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

Treatment of childhood and adolescent depression
American Family Physician 
September 1 2012   Vol. 86 No. 5

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยเป็นสภาวะที่มีผลต่อทางกายภาพ อารมณ์และพัฒนาการทางสังคม ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ประวัติครอบครัวของการมีภาวะซึมเศร้า ความขัดแย้งของผู้ปกครอง สถานภาพความสัมพันธ์ที่ไม่ดี การขาดทักษะในการเผชิญกับความเครียด และความคิดเชิงลบ
เกณฑ์การวินิจฉัยเหมือนกันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มีข้อยกเว้นว่าเด็กและวัยรุ่นอาจมีการแสดงความหงุดหงิดมากกว่าอารมณ์เศร้าหรือหดหู่ และการมีน้ำหนักลดลงอาจจะมองในแง่ของความล้มเหลวในการมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
การรักษาจะต้องคำนึงถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า, การฆ่าตัวตาย, ระยะการพัฒนาการ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านสังคม การรักษาด้วยการรับรู้และพฤติกรรมบำบัด การบำบัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นไม่มาก และให้การรักษาเสริมด้วยยาที่เหมาะสมในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง การรักษาด้วยยาแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าปานกลางหรือรุนแรง ยากลุ่ม tricyclic antidepressants ไม่ได้ผลในเด็กและวัยรุ่น ยาต้านซึมเศร้ามีคำเตือนว่าเพิ่มความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย จึงควรประเมินด้วยความระมัดระวัง การติดตาม การวางแผนความปลอดภัย และควรจะรวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวก่อนที่จะเริ่มการรักษา

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/0901/p442.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น