วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

2,005 การประเมินและรักษาภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

Evaluation and treatment of hypertriglyceridemia: An endocrine society clinical pratice guideline
The journal of clinical endocrinology & metabolism     September 1, 2012

ในหัวข้อสรุปของบทคัดย่อเขียนไว้ว่า
คณะทำงานเฉพาะกิจ (The Task Force) แนะนำให้วินิจฉัยภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (hypertriglyceridemia) โดยใช้การตรวจจากการงดอาหาร ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในระดับน้อยและปานกลาง (ไตรกลีเซอไรด์150-999 มก/ดล) ได้รับการวินิจฉัยเพื่อช่วยในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ โดยระดับรุนแรงและ ระดับรุนแรงมาก (ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 1000 มก/ดล) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในการเกิดตับอ่อนอักเสบ คณะทำงานยังแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้ได้รับการประเมินหาสาเหตุและในกรณีที่เป็น primary hypertriglyceridemia ควรได้รับการประเมินสำหรับประวัติ ครอบครัวของภาวะไขมันผิดปกติและโรคหลอดเลือดหัวใจ คณะทำงานแนะนำว่าเป้าหมายการรักษาในผู้ป่วยระดับปานกลางควรจะใช้  non-high-density lipoprotein (non HDL) ซึ่งเห็นด้วยกับ National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel guidelines
การรักษาเริ่มแรกควรจะรักษาด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การใช้การปรับเปลี่ยนอาหารร่วมกับการให้การรักษาด้วยยาควรจะพิจารณาในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงหรือรุนแรงมาก ยากลุ่ม fibrate ควรจะใช้เป็นยาตัวแรกที่ใช้ในการรักษา

Ref: http://jcem.endojournals.org/content/97/9/2969.abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น