วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

1,195 อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดของการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวาน

Treatment of hypertension in diabetes
What is the best therapeutic option?
Posted: 08/30/2012; Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012;10(6):727-734

โดยในสรุปของบทความนี้ได้กล่าวไว้ว่า การตรวจค้นหาตั้งแต่แรกและรักษาปัจจัยเสี่ยงอาจลดโอกาสของการเกิดโรคหัวใจ-หลอดเลือด โรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ-หลอดเลือด และความพยายามที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ-หลอดเลือดโดยมีเป้าหมายที่พื้นฐานของความผิดปกติในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยผ่านการลดระดับน้ำตาลแบบเข้มงวดก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับหนึ่งและอาจมีความเสี่ยงเช่นการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในบางครั้ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้กลวิธีรักษาทางเลือก
การวินิจฉัยและรักษาความดันโลหิตสูงมีความสำคัญในผู้ป่วยเบาหวานทั้งในการป้องกันโรคของหลอดเลือดขนาดใหญ่ (macrovascular disease) และเพื่อลดความการดำเนินของภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดขนาดเล็ก (microvascular complications) เช่นโรคไตและโรคจอประสาทตาที่เกิดจากเบาหวาน โดยในมุมมองของการคาดคะเนที่พบว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเบาหวานในช่วงทศวรรษข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากจากทั้งในทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจในแง่มุมที่จะลดภาระการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การตรวจค้นหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการรักษาทั้งโรคเบาหวานและโรคร่วม การควบคุมความดันโลหิตที่ดีและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ-หลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะลดความเสี่ยงโรคหัวใจ-หลอดเลือดที่มีทั้งหมด การให้การดูแลวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตควรสนับสนุนในผู้ป่วยทุกคน โดยเฉพาะการลดน้ำหนักและการลดการบริโภคเกลือลง
ยังไม่มีความชัดเจนของเป้าหมายของความดันโลหิตที่เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย เป้าหมายของความดันโลหิตคือควรจะต่ำกว่า 140/90 mmHg. โดยใกล้ๆ กับ130/80 mmHg. แต่ไม่ต่ำไปกว่านี้
หลักฐานของเป้าหมายในการลดความดันโลหิตที่ต่ำกว่านี้มีน้อยมากและไม่เคยประสบความสำเร็จได้จริงๆ ในการศึกษาขนาดใหญ่เดี่ยวๆ
ยากลุ่มต่าง ได้แก่ diuretics, β-blockers, CCBs, ACEis และ ARBs ทั้งหมดสามารถใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาร่วมกันของยาสองชนิดหรือมากกว่ามักจะมีความจำเป็น ซึ่งความดันโลหิตต่ำลงยังมีฤทธิ์ในการปกป้องไต (ลดภาวะ microalbuminuria) นอกจากนี้ ฤทธิ์ในการปกป้องอื่นๆ อาจจะได้รับจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ปิดกั้น RAS (ARB และ ACEI) และยาที่ปิดกั้น RAS ควรจะเป็นส่วนประกอบตามปกติของการรักษาที่ใช้ยาร่วมกันและเป็นยาที่ควรจะให้เมื่อการให้ยาเพียงตัวเดียวมีความเพียงพอในการรักษา
ยาที่ปิดกั้น RAS ร่วมกับ CCB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพจากการศึกษาที่ชื่อ ACCOMPLISH  กลวิธีการรักษาควรพิจารณาการให้การดูแลปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดของหัวใจ-หลอดเลือดเช่น ลดไขมัน, การเลิกสูบบุหรี่และการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

Ref: http://www.medscape.com/viewarticle/769327?src=mp&spon=38

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น