วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

2,008 Melioidosis

Medical progress
N Engl J Med     September 13, 2012

Melioidosis มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแกรมลบชนิดแท่งที่ชื่อ Burkholderia pseudomallei มีลักษณะดั้งเดิมซึ่งก่อให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อและเป็นฝีหลายก้อน โดยมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อจากชุมชนในเอซียตะวันออกเฉียงใต้และทางเหนือของออสเตรเลีย เป็นที่ทราบกันว่ามีการกระจายทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงในการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาและการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวและการหมุนเวียนของกำลังพลทหาร
กรณีของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยไม่ได้มาจากการแพร่กระจาย (locally acquired case) ได้รับการกล่าวถึงในสหรัฐอเมริการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่ง B. pseudomallei ได้รับการจำแนกชนิดโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) เป็นหมวดหมู่ของอาวุธชีวภาพชนิด B ส่งผลให้มีการศึกษาวิจัยและความเข้าใจเกี่ยวกับ melioidosis มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดในเกี่ยวกับพยาธิวิทยาของการเกิดโรค การวินิจฉัยและการรักษา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Bacterium
Host Defense against B. Pseudomallei
The Spectrum of Human Disease
Diagnosis and Therapy
Prevention and Vaccine Development
Summary
Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1204699

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น