วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

2,028 An approach to the patient with hirsutism

The journal of clinical endocrine & metabolism
September 1, 2012 vol. 97 no. 9

ภาวะขนดก (hirsutism) เป็นความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่นำมาพบแพทย์ได้บ่อย สาเหตุของการมาพบแพทย์มีหลากหลายแตกต่างกัน ตั้งแต่ความไม่พึงพอใจของรูปแบบการเจริญของขนที่มือข้างหนึ่งจนถึงลักษณะทางคลินิกในช่วงแรกของการผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มากเกินไป โดยมะเร็งชนิด adenocarcinoma ของต่อมหมวกไต จุดประสงค์ของการทบทวนบทความชนิดสั้นนี้เพื่อตรวจสอบซ้ำถึงสรีระวิทยาของการเจริญของขนตามปกติในผู้หญิง, แยกแยะรูปแบบของความผิดปกติที่พบบ่อยๆ, และตรวจหาการวินิจฉัยแยกโรคที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรูปแบบของความผิดปกตินั้น
การเข้าถึง (approach) โดยกระทำผ่านการวินิจฉัยแยกโรคจะได้รับการบรรยาย และรูปแบบการรักษาโดยทั่วไปที่มีสำหรับรูปแบบต่างๆของภาวะขนดกจะถูกตรวจสอบในแง่ของความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ การทบทวนจะเขียนจากมุมมองของแพทย์และวิธีการทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ และการเข้าถึงอย่างปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหา

อ่านต่อ http://jcem.endojournals.org/content/97/9/2957.abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น