วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

1,988 ซิฟิลิส : โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ

Syphilis: A reemerging infection
American Family Physician    September 1 2012 Vol. 86 No. 5

อัตราการเกิดของโรคซิฟิลิสปฐมภูมิและทุติยภูมิได้เพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนว่าต้องให้ความสนใจต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคนี้อีกครั้ง ซึ่งชายรักชายเป็นกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อยังเป็นที่น่าสังเกตในผู้หญิงเช่นเดียวกับ
ในทุกกลุ่มอายุและเชื้อชาติ แพทย์ต้องระมัดระวังในการคัดกรองผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของซิฟิลิสแต่กำเนิดยังต้องให้ความสนใจติดตามและเน้นย้ำซ้ำถึงความจำเป็นในการดูแลตั้งแต่ในช่วงต้นของระยะก่อนคลอดอย่างต่อเนื่องและการคัดกรองซิฟิลิสสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมด
การติดเชื้อซิฟิลิสในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นสิ่งพบได้มากยิ่งขึ้น การทดลองวิธีการวินิจฉัยใหม่ รวมถึงการใช้ B cell chemoattractant chemokine (CXC motif) ligand 13 เป็นสิ่งบ่งชี้ของน้ำไขสันหลังซึ่งอาจช่วยในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็น neurosyphilis นอกจากนี้ ในจุดสำคัญของการดูแล: การใช้การทดสอบโดย immunochromatographic strip ได้รับการแนะนำสำหรับการตรวจคัดกรองประชากรมีความเสี่ยงสูงในประเทศกำลังพัฒนา
การตรวจ nontreponemal screening tests ตามด้วยการทำ treponemal confirmatory tests เป็นการวินิจฉัยมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม การแปลผลอาจมีผลลบปลอมและบวกปลอมและการตรวจเพื่อหา serofast reactions เป็นสิ่งที่ท้าทาย (ตามปกติเมื่อได้รับการรักษาซิฟิลิสอย่างเพียงพอแล้ว nontreponemal test ควรจะกลับเป็น nonreactive แต่ในบางกรณีจะยังมีระดับของแอนติบอดี้ในระดับต่ำ ๆ อยู่ โดยไม่ได้เป็นโรคแล้ว ซึ่ง เรียกว่า serofast reactions)
แม้ว่า doxycycline, tetracycline, ceftriaxone และ azithromycin ซึ่งได้รับการนำมาใช้โดยประสบความสำเร็จในการรักษาโรคซิฟิลิส, ซึ่งยา penicilln ยังคงเป็นยาทางเลือกหลักในทุกระยะของการติดเชื้อและเป็นยาที่แนะนำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) การติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จในการรักษา

อ่านต่อ: http://www.aafp.org/afp/2012/0901/p433.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น