วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

2,024 นิ่วในไตมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคไตเรื้อรัง

Kidney stones are associated with excess risk for CKD
September 26, 2012
(Original : Kidney stones and kidney function loss: a cohort study, BMJ. 2012 Aug 29;345:e528)

มีหลักฐานจำกัดที่สนับสนุนว่าก้อนนิ่วในไตมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) ผู้วิจัยได้ประเมินความสัมพันธ์โดยการศึกษาแบบ cohort study ในผู้ใหญ่ชาวแคนาดาจำนวน 3 ล้านคนโดยที่ยังไม่มีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (end-stage renal disease, ESRD)
ระยะเวลาในการติดตามเฉลี่ย 11 ปี, พบว่า 0.8% ของผู้ป่วยเกิดนิ่วในที่ไตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง, 0.2% เกิด ESRD และ 4% เกิดโรคไตเรื้อรังในระยะ 3b-ระยะ 5 (อัตราการกรองของไต[glomerular filtration rate, GFR] น้อยกว่า 45 mL/minute/1.73 m2), การมีหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้งของการมีนิ่วในไตมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ ESRD (adjusted hazard ratio, 2.2) และโรคไตเรื้อรังใหม่ระยะ 3b-ระยะ 5 (AHR, 1.7) เมื่อเทียบกับการที่ไม่มีนิ่ว
การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของระดับ creatinine ในเลือดพบได้บ่อยในผู้ที่มีนิ่วในไต ความเสี่ยงของผลกระทบต่อไตเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการเกิดนิ่วและสูงขึ้นในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย โดยมีความเสี่ยงสูงในคนอายุน้อย (อายุน้อยกว่า 50 ปี) มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า อย่างไรก็ตาม absolute risks สำหรับผลกระทบต่อไตที่สัมพันธ์กับจำนวนครั้งของการเกิดนิ่วอยู่ในระดับต่ำตลอดการศึกษาแบบ cohort นี้
ในหัวข้อความคิดเห็นกล่าวไว้ว่า ในการศึกษานี้ นิ่วในไตมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินไปสู่การทำงานของไตที่ผิดปกติและการเกิด ESRD โดยความสัมพันธ์น่าจะเป็นจากหลายปัจจัย, ซึ่งสาเหตุและผลกระทบน่าจะเป็นแบบสองทิศทาง ตัวอย่างเช่น การก่อตัวของนิ่วแคลเซียมอาจจะกลายเป็นสิ่งบ่งชี้สำหรับการก่อตัวเป็นหินปูนของแคลเซียมที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์หรือการตกผลึกซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อในไต (tubular) การอุดตันซ้ำซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียหายต่อไตโดยตรง, และการเกิดการก่อตัวของนิ่วซึ่งสามารถเป็นผลมาจากจากโรคไตบางอย่างหรือจากโรคทางระบบ (systemic diseases) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไต

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/925/4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22936784?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น