วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

2,021 ข้อบ่งชี้ของอาการปวดศรีษะที่จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุหรือการส่งต่อ

ในแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการปวดศรีษะในผู้ป่วยอายุน้อยและผู้ใหญ่ของ National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
(Diagnosis and management of headaches in young people and adults: summary of NICE guidance) 
ได้ให้ข้อบ่งชี้ไว้ดังนี้
-อาการปวดศรีษะรุนแรงมากขึ้นร่วมกับการมีไข้
-อาการปวดศรีษะเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยรุนแรงสูงสุดภายในห้านาที
-มีความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นใหม่
-มีความผิดปกติของการรับรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
-มีเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพ
-มีความบกพร่องระดับความรู้สึกตัว
-มีการบาดเจ็บศีรษะเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา)
-อาการปวดศีรษะที่กระตุ้นโดยการไอ, valsalva (พยายามที่จะหายใจออกโดยปิดจมูกและปากไว้) หรือการจาม
-ปวดศีรษะกระตุ้นโดยการออกกำลังกาย
-Orthostatic headache (อาการปวดศีรษะที่มีเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนท่าทาง)
-อาการที่สนับสนุนการมี giant cell arteritis
-มีอาการและอาการแสดงของโรคต้อหินแบบมุมแคบเฉียบพลัน
-มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะของอาการปวดศรีษะ

Ref: http://www.bmj.com/content/345/bmj.e5765

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น