วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,233 ความแตกต่างระหว่าง fibrillation และ fasciculation ของกล้ามเนื้อ

วันนี้พบผู้ป่วยหญิง อายุ 73 ปี มาด้วยมีอาการสั่นพริ้วเป็นจุดใต้ผิวหนังโดยทั่วร่างกาย ตรวจร่งกายพบว่าเป็นลักษณะ fasciculation ของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของรอยโรคแบบ  lower motor neuron แต่ก็คุ้นๆ ว่ามีศัพท์คำว่า fibrillation ที่ใกล้เคียงหรืออาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยจึงสืบค้นข้อมูลพบดังนี้ครับ
Fibrillation จะเกิดขึ้นในแต่ละเส้นใยของกล้ามเนื้อเนื่องจากมีความเสียหายของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงทำให้แอกซอนเกิดการผลิตศักย์กิริยา (action potential) ขึ้นเอง แต่เป็นลักษณะที่เป็นคลื่นสั่นพริ้ว  (fibrillation potential) เป็นผลให้เกิดการหดตัวของแต่ละเส้นใยกล้ามเนื้อ การหดตัวเหล่านี้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากทางผิวหนังแต่จะสามารถตรวจได้โดยการใช้ electromyography (EMG) ผ่านทางเข็มที่ใช้ตรวจและจากการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ โดย fibrillation ไม่ได้เกิดขึ้นในบุคคลที่มีสุขภาพดีทั่วไป แต่เป็นลักษณะสำคัญของความผิดปกติที่รุนแรงของเส้นประสาทส่วนปลาย, ความผิดปกติของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดการแยกตัวของกล้ามเนื้อหรือการอักเสบ และในรอยโรคที่แบบ lower motor neuron  ต่างจาก fasciculation ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตา โดยเป็นลักษณะของใยกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มเล็กๆ  ซึ่ง fasciculation ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดปกติเหมือนกับ fibrillation ถึงแม้ว่าทั้งสองจะสามารถพบได้ในรอยโรคของ lower motor neuron เหมือนกัน

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrillations

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น