วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,239 เหตุผลที่คนไทยควรลดการบริโภคเกลือลงครึ่งหนึ่ง

วันนี้เห็นแผ่นพับ "ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค" โดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
จึงสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปเหตุผลที่คนไทยควรลดการบริโภคเกลือลงครึ่งหนึ่ง

เพราะเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าคนไทยบริโภคเกลือประมาณ 10.8 กรัมต่อวัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้รับบริโภคเกลือน้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน (เกลือ 5 กรัม คือประมาณน้ำปลา 3 ช้อนชา) เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแลหัวใจ  โดยข้อมูลต่างจากทั่วโลกบ่งชี้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะบริโภคเกลือมากกว่า 5 กรัมต่อวัน คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาน 9 -12 กรัม การบริโภคเกลือมากก่อให้เกิดการมีเกลือและน้ำคั่งในอวัยวะต่างๆ  เกิดความความดันโลหิตสูงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการทำงานของไตเนื่องจากต้องเพิ่มการกรองโซเดียมและน้ำส่วนเกินของร่างกายผลที่ตามมาคือเกิดความดันในหน่วยไตสูงขึ้น และการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะมากขึ้นนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารบางอย่าง สิ่งเหล่านี้ทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น อาจนำมาสู่โรคไตเรื้อรัง และโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงอยู่ก่อนแล้วเช่น ผู้สูงอายุ น้ำหนักเกิน เป็นเบาหวาน โรคไตเดิม ซึ่งรายละเอียดที่เขียนเป็นภาษาไทยและปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละชนิด - เครื่องปรุงรส รายละเอียดการปฏิบัติตัวเพื่อลดปริมาณโซเดียมในอาหารลง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากอ้างอิงที่ 4 ครับ

Ref: http://www.nephrothai.org/news/news.asp?type=KNOWLEDGE&news_id=371
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/unhealthy_diet_text/en/index.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/reducingsaltintake_EN.pdf
http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/273/files/nephro_journal_2011120901.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น