วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,240 ว่าด้วยเรื่องอาหารกับการมีโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

กำลังเตรียมการสอนเรื่องโรคไตเรื้อรัง เห็นเนื้อหาเรื่องอาหารกับการมีโพแทสเซียมในเลือดสูง คิดว่ามีประโยขน์จึงนำมาลงไว้ครับ

ผู้ป่วยโรคไตที่มีการทำงานของไตลดลง ร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกได้ตามปกติ ทำให้ผู้ป่วยบางรายมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงและอาจนำไปสู่อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ หรือหยุดเต้นได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง และเลือกรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำหรือปานกลางแทน
โดยพิจารณาดังนี้
-ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดมากกว่า 5.2 mEq/L ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงถึงปานกลาง
และเลือกผลไม้โพแทสเซียมต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ส่วน หรือผักที่มีโพแทสเซียมต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ส่วนต่อวัน
-ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดน้อยกว่า 3.5 mEq/L สามารถรับประทานผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียม
สูง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ส่วน/วัน, ผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมปานกลาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ส่วน/วัน, ผลไม้โพแทสเซียมต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ส่วน/วันหรือผักที่มีโพแทสเซียมต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ4 ส่วน/วัน
นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมควรระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำในท้องตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ กลุ่มดังกล่าวมักใช้เกลือโพแทสเซียมแทน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงๆ ได้ ดังนั้นจึงควรอ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ก่อนการเลือกซื้อสิ้นค้า
ปริมาณโพแทสเซียมในผักและผลไม้แต่ละชนิดสามารถอ่านรายละเอียดได้จากในอ้างอิงด้านล่างนะครับ

Ref: คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น