วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,237 แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

ที่โรงพยาบาลกำลังพัฒนาช่องทางด่วนสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (stroke fast tract) จึงสืบค้นข้อมูลเพื่อหาแนวทาง พบแนวทางซึ่งจัดทำโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
-แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
-ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
-การบริหารยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
-การรักษาภาวะแทรกซ้อน
-Monitor and care during and after thrombolytic treatment
-Elevated Blood Pressure Treatment Sheet for Thrombolytic Therapy
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://pni.go.th/cpg/sft-2007.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น