วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,255 Micturition syncope

พบผู้ป่วยชาย 51 ปี มาด้วยขณะปัสสาวะแล้ววูบหมดสติ เป็นมา 2 ครั้ง แต่ถ้าค่อยๆ ปล่อยให้ปัสสาวะออกเองโดยไม่เบ่ง จะไม่มีอาการ ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน ตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบความผิดปกติ คิดว่าเข้าได้กับ micturition syncope จึงสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบดังนี้ครับ

ลักษณะของโรค
Micturition syncope พบได้ประมาณ 8.4% ของสาเหตุการเป็นลมหมดสติทั้งหมด พบว่า 61% ของผู้ที่เคยเป็น micturition syncope เคยมีการเป็นลมหมดสติแบบอื่นๆ มาก่อน มักพบในผู้ชาย โดยเฉพาะช่วงอายุ 30-49 ปี
มักพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ vasovagal syncope ร่วมกับการมีความดันโลหิตต่ำหรืออาจมีภาวะหัวใจเต้นช้าร่วมด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความดันต่ำในท่ายืน (postural hypotension) และการเพิ่มขึ้นของ vagal tone จากการเบ่ง (valsalva manoeuver)
-แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของ vasovagal ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งมีสมมุติฐานว่ากระเพาะปัสสาวะมีภาวะ hyper-reflexic ซึ่งมีสิ่งสนับสนุนคือผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลังเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและเป็นลมหมดสติเมื่อใส่สายสวนปัสสาวะแบบชั่วคราว (intermittent urinary catheterisation)
-นอกจากนั้น ความเสี่่ยงของการเกิดความดันโลหิตต่ำจะเพิ่มขึ้นจากยาลดความดันโลหิตต่าง ๆ เช่น alpha-blockers และแม้กระทั่งยาต้านซึมเศร้า
-การดื่มอัลกอฮอล์ปริมาณมากเกินและความอบอุ่นที่มากเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดได้
-นอกจากนั้นการวิจัยในผู้ป่วย multiple system atrophy (MSA) จะมีอาการวิงเวียนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม (presyncope) หรือที่เป็นลมหมดสติ (syncope) บ่อยขณะที่ปัสสาวะ (มีรายละเอียดเรื่องนี้อีก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากอ้างอิงด้านล่าง)
การวินิจฉัย
โดยการตรวจและตัดสาเหตุที่ใกล้เคียงออกไป
การดูแลรักษา
-ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆจากท่านอน ไม่ให้มีวัตถุมีคมอยู่ใกล้ บางอ้างอิงแนะนำให้ปัสสาวะในท่านั่ง
-หยุดปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด เช่น ยาลดความดันโลหิต (ถ้าเป็นไปได้ - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  alpha-blockers) ยาต้านซึมเศร้าที่มีผลให้เกิดความดันโลห้หิตต่ำ
-ฉีด botulinum A toxin เข้ากล้ามเนื้อ detrusor ของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลังพบความสำเร็จได้บ้าง

Ref: http://www.patient.co.uk/doctor/Micturition-Syncope.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น