วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,257 คิดว่าการบาดเจ็บทางกายมีผลต่อการเกิดงูสวัดหรือไม่?

Association of physical trauma with risk of herpes zoster among medicare beneficiaries in the United States.
J Infect Dis. 2013 Mar;207(6):1007-11

ปัจจัยเสี่ยงต่อกาเกิดงูสวัด (herpes zoster, Hz) ไม่สามารถบอกได้ชัดเจน ในการศึกษาแบบ case-control โดยใช้การจับคู่อายุ เพื่อประเมินผลของการบาดเจ็บทางกายภาพต่อการเกิดงูสวัด  โดยการใช้ข้อมูลจากเมดิแคร์ พบว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บเกิดงูสวัด 3.4 เท่าของกลุ่มควบคุมในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดงูสวัด แต่ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บและการเกิดงูสวัดลดลงเมื่อเวลาผ่านไป กรณีมีการบาดเจ็บที่ศีรษะพบว่าเกิดงูสวัดที่เส้นประสาทศรีษะและใบหน้ามากกว่า 25 เท่าของกลุ่มควบคุมในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดงูสวัด ดังนั้นการได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาไม่นานสามารถกระตุ้นการเกิดงูสวัดได้

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23307932?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น