วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,261 Takotsubo cardiomyopathy

พบผู้ป่วยหญิงอายุ 81 ปี มีอาการคล้ายลักษณะของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ได้ส่งต่อ รพศ. พบว่าผลตอบกลับในใบส่งตัวเป็น takotsubo cardiomyopathy จึงสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

พบว่าโรคนี้ยังไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยที่เป็นทางการในขณะนี้ ส่วนในภาษาอังกฤษอาจเรียกชื่ออื่นๆ ได้แก่ stress-induced cardiomyopathy, apical ballooning syndrome, broken heart syndrome
มีการรายงานการตรวจพบมากขึ้น เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะความผิดปกติของการทำงานของช่วงซิสโตลิสแบบชั่วคราว (transient systolic dysfunction) ของส่วนปลายและ / หรือกลางของหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งคล้ายกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction, MI) แต่ไม่พบว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
มีการรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น takotsubo เป็นชื่อของเครื่องมือที่ใช้ดักปลาหมึกซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับลักษณะของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ป่วย โดยในโรคนี้จะพบว่ามีการโป่งตัวคล้ายกับรูปร่างของบอลลูนที่ส่วนปลายของหัวใจห้องซ้ายในช่วงการบีบตัวของหัวใจ เนื่องจากหน้าที่การหดตัวในส่วนดังกล่าวถูกกดไว้ พบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คือ 80-100% เป็นผู้หญิงตามแต่ละการศึกษา อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 61-76 ปี ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโรคนี้
การตรวจเลือด หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ผลผิดปกติคล้ายคลึงกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเช่นกัน การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์แยกไม่ออกระหว่างโรคนี้กับโรคหลอดเลือดหัวใจ สิ่ที่จะบอกได้คือ การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งพบว่าหลอดเลือดหัวใจปกติ ไม่มีการตีบตันรุนแรง แต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงบางส่วน
การรักษา: ให้การรักษาแบบ support ให้ hydration และพยายามแก้ไขสิ่งกระตุ้นทางกายและด้านอารมณ์ ยังไม่มียาที่ให้การรักษาจำเพาะ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าอาจจะให้ยามาตรฐานในการรักษา  systolic dysfunction (มีรายละเอียดเพิ่มเตืม ศึกษาเพิ่มได้จากอ้างอิงด้านล่าง)

อ้างอิงและอ่านต่อ http://www.uptodate.com/contents/stress-induced-takotsubo-cardiomyopathy
http://www.thaiheartweb.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538922902&Ntype=2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น