วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,256 ความจริงเกี่ยวกับการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่ควรทราบ

โดยทั่วโลกพบว่าโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา
การมีน้ำหนักตัวมากเกินและโรคอ้วนเป็นความเสี่ยงลำดับที่ห้าของการเสียชีวิตโดยทั่วโลก มีผู้ใหญ่อย่างน้อย 2.8 ล้านคนซึ่งเสียชีวิตในแต่ละปีจากผลของการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน นอกจากนี้ 44% ของโรคเบาหวาน, 23% ของโรคหัวใจขาดเลือดและ 7%-41% ของโรคมะเร็งบางชนิดมีสาเหตุจากการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
WHO ได้ประเมินในปี 2008 ไว้ดังนี้
-มากกว่า 1.4 พันล้านคนของผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีมีน้ำหนักเกิน
-ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน พบว่าผู้ชายมากกว่า 200 ล้านคนและผู้หญิงเกือบ 300 ล้านเป็นโรคอ้วน
-โดยรวมแล้วมากกว่า 10% ของประชากรผู้ใหญ่โดยทั่วโลกเป็นโรคอ้วน

ในปี 2011 มากกว่า 40 ล้านคนของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีมีน้ำหนักเกิน ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นปัญหาในประเทศที่มีรายได้สูง แต่ปัจจุบันการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง โดยมากกว่า 30 ล้านคนของเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและ 10 ล้านคนอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีการเชื่อมโยงไปสู่การเสียชีวิตที่มากขึ้นทั่วโลกมากกว่าการมีน้ำหนักตัวน้อย ตัวอย่างเช่น 65% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการเสียชีวิตเนื่องจากการมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมากกว่าการเสียชีวิตจากการมีน้ำหนักตัวน้อย (ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีรายได้สูงและส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง)
*และโรคอ้วนสามารถป้องกันได้*

Ref: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น