วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,259 Salt in health and disease — a delicate balance

Review article
Medical progress
N Engl J Med  March 28, 2013

เกลือกับสุขภาพและการเกิดโรค-ความสมดุลที่เปราะบาง
จากความจริงที่ว่าเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตซึ่งได้รับการยอมรับมาเป็นพันๆ ปีแล้ว จากประวัติศาสตร์ มูลค่าการแลกเปลี่ยนของเกลือมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเส้นทางการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โฮเมอร์เรียกเกลือเป็นสสารของพระเจ้า และเพลโตอธิบายว่าคือความรักอย่างยิ่งที่มีต่อพระเจ้า เกลือมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางเพศ ความสามารถในการสืบเผ่าพันธุ์ และความเป็นอมตะ
ในภาวะที่ขาดโซเดียม การบริโภคเกลือเกิดจากแรงผลักดันของความรู้สึกอยากรับประทานเกลือ พฤติกรรมการตอบสนองโดยธรรมชาติและการตอบสนองต่อแรงจูงใจจะผลักดันมนุษย์หรือสัตว์ให้เกิดการแสวงหาและรับประทานอาหารและของเหลวที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ
อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ปกติ เกลือที่อยู่ในอาหารมีปริมาณเกินความต้องการทางสรีรวิทยา และในมนุษย์เป็นการยากที่จะแยกแยะความกระหายเกลือตามธรรมชาติกับความชอบรับประทานเค็ม การหิวอยากที่จะรับประทานเกลือยังได้รับอิทธิพลจากรสชาติ วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมของสังคม
การมีอย่างแพร่หลายและหาได้ง่ายของเกลือ และนิสัยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการเกลือของร่างกาย
แม้ว่าเกลือจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางสรีรวิทยา แต่การบริโภคเกลือในปริมาณสูงได้รับการยอมรับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในบทความนี้เราให้ภาพรวมของความเข้าใจในปัจจุบันของความสัมพันธ์ของการบริโภคเกลือต่อความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Salt Consumption and Arterial Pressure
-“Salt Sensitivity”of Blood Pressure
-Salt Consumption and Cardiovascular Disease
-Mechanisms of Salt-Induced Hypertension and Target-Organ Damage
-Recommendations and Strategies for Salt Reduction
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1212606

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น