วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,252 ความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนและเบาหวาน

ช่วงนี้กำลังเตรียมจัดกิจกรรมเรื่องภาวะน้ำหนักเกิน-อ้วนและการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล พบบทความนี้จึงสรุปมาลงไว้ครับ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 80% จะมีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วน ซึ่งสาเหตุหลักอันหนึ่งมาจากการที่ความอ้วนทำให้เกิดภาวะดื้อต่อฮฮร์โมนอินซูลิน (insulin resistance) เนื่องจากไขมันที่เพิ่มขึ้นทำให้อินซูลินรีเซบเตอร์ทำงานได้ไม่ดี และมีการศึกษาพบว่าโอกาสที่คนอ้วนจะเป็นเบาหวานขึ้นกับปัจจัยดังนี้
- ระดับความอ้วนหรือน้ำหนักที่มากเกินของบุคคลนั้น
- ระดับไขมันบริเวณหน้าท้อง (อ้วนลงพุง)
- ประว้ติกรรมพันธุ์ที่มีต่อภาวะดื้ออินซูลิน
- ความสามารถในการสร้างอินซูลิน และประสิทธิภาพของอินซูลินในคนนั้นๆ 

Ref: http://thaincd.com/document/file/download/leaflet/download1no26.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น