วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,254 แนวทางการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดง

โดยแบ่งตามอายุได้ดังนี้
ผู้ที่อายุ 20 ปี ควรคัดกรอง
• ประวัติครอบครอบว่ามีบิดามารดาหรหรือพี่น้องเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด
• ประวัติการสูบบุหรี่ กิจกรรมทางกาย การรับประทานอาหารและการดื่มสุรา
• ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
• จังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ
• ระดับความดันโลหิต
• ตรวจหาอาการแสดงของภาวะไขมนในเลือดสูง เช่น เอ็นหวายหนา ก้อนไขมันบริเวณข้อ
หากไม่พบความผิดปกติ พิจารณาตรวจคัดกรองซ้ำทุกปี ถ้าพบควมผิดปกติให้ตรวจซ้ำหรือปฏิบัติตามแนวทาง
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเพิ่มดังนี้
• โปรตีนในปัสสาวะ
• ระดับน้ำตาลในเลือด
• ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง ควรตรวจ lipid profile (total cholesterol, TG, HDL-C)
และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพิ่มเติม
หากไม่พบความผิดปกติ พิจารณาตรวจคัดกรองซ้ำ 5 ทุกปี ถ้าพบควมผิดปกติให้ตรวจซ้ำหรือปฏิบัติตามแนวทาง
อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ตรวจเพิ่มดังนี้
• โปรตีนในปัสสาวะ
• ระดับน้ำตาลในเลือด
• ตรวจ lipid profile (total cholesterol, TG, HDL-C) และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพิ่มเติม
หากไม่พบความผิดปกติ พิจารณาตรวจคัดกรองซ้ำ 3 ทุกปี ถ้าพบควมผิดปกติให้ตรวจซ้ำหรือปฏิบัติตามแนวทาง

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงปฐมภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น