วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,258 Short stature in childhood — challenges and choices

Clinical practice
N Engl J Med March 28, 2013

-ถึงแม้ว่าการประเมินภาวะตัวเตี้ยในเด็ก (short stature) จะกระทำเมื่อมีความผิดปกติของความสูงอย่างรุนแรง (ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ไทล์สำหรับอายุนั้นๆ) ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตผิดปกติจะเป็นไปอย่างช้าๆ (น้อยกว่าร้อยละ 10 สำหรับอายุกระดูก), โดยที่ความสูงที่คาดการณ์ไว้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ยความสูงของพ่อแม่  หรือมีความผิดปกติของสัดส่วนร่างกาย
-การรักษาด้วย growth hormone เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มความสูงสำหรับผู้ใหญ่ได้พอสมควร และแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยจนถึงขณะนี้ แต่มีราคาแพงและความเสี่ยงในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประโยชน์ต่อความจำเป็นในสุขภาพสำหรับเด็กยังคงไม่ชัดเจน
-การสังเกตติดตามและให้ความมั่นใจเป็นสิ่งที่มีเหตุผลสำหรับเด็กส่วนใหญ่ที่มีภาวะตัวเตี้ย ยังขาดหลักฐานที่ดีสำหรับการเชื่อมโยงภาวะตัวเตี้ยกับอันตรายต่อจิตใจหรือการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางจิตใจ-สังคมในระยะยาวกับการรักษาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตขึ้น
-การให้ oxandrolone รับประทานในขนาดต่ำมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกที่ราคาไม่แพงนักสำหรับการเร่งการเจริญเติบโต แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มความสูงสำหรับผู้ใหญ่
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Evaluation
   Management
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
-Key Clinical Points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1213178

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น