วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

2,292 ยาที่แนะนำในการเริ่มให้การรักษาข้อเข่าเสื่อม ตามแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมปี 2012 โดย American College of Rheumatology (ACR)

ยาที่เป็นคำแนะนำในการเริ่มให้การรักษาข้อเข่าเสื่อมตามแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมปี 2012 จาก ACR ได้แก่ 
-Acetaminophen
-NSAIDs ชนิดรับประทาน
-NSAIDs ชนิดใช้เฉพาะที่ (แนะนำมากกว่าการใช้  NSAIDs ชนิดรับประทานในผู้ที่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)
-Tramadol
-Corticosteroid ชนิดฉีดเข้าข้อ

โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ควรใช้ยา acetaminophen เกิน 3,000 มก. /วัน (จากเดิมที่เคยแนะนำ 4,000 มก. /วัน) เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่จะเกิดกับตับ และควรระมัดระวังว่า acetaminophen อาจจะอยู้ในส่วนประกอบของยาอื่นๆด้วย ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากรวมถึง ยังมีรายละเอียดเกี่ยวการใช้ NSAID และการป้องกันแผลหรือการมีเลือดออกในทางเดินอาหารด้วย สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

Ref: http://www.ccjm.org/content/80/1/26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น