วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

2,273 ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสุกใส (โรคอีสุกอีใส)

เป็นความรู้เนื้อหาที่ควรทราบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคสุกใส (โรคอีสุกอีใส)
เนื้อหาโดยละเอียดจะแบ่งตามลักษณะคำถามและอธิบายเป็นคำตอบ ดังนี้
1.  โรคอีสุกอีใสคืออะไรและป้องกันได้อย่างไร    
2.  วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสคืออะไร
3. ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและจะต้องให้กี่ครั้งอย่างไร  
4. ใครไม่ควรรับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
5.  อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
6. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสอยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
7. เด็กจําเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสหรือไม่
8. มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอื่นๆหรือไม่

จากเอกสารแนะนําความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics/download/101

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น