วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

2,289 Chronic pruritus

Clinical practice 
N Engl J Med    April 25, 2013

Key clinical points
-ภาวะที่มีอาการคันเรื้อรัง (นานมากกว่า 6 เดือน) อาจจะเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบผิวหนัง โรคเชิงระบบ ความผิดปกติของระบบประสาท และความผิดปกติทางด้านจิตเวช
-การที่เกิดผื่นขึ้นมาไม่จำเป็นต้องบ่งบอกว่าเป็นสาเหตุหลักโดยตรง (primary skin lesion ) เช่น lichenification, prurigo nodules, patches of dermatitis และ excoriations ที่เกิดจากการขูด เกา
-การประเมินเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่ CBC with differrential count, CXR, LFT, renal function, TFT และถ้ายังหาไม่พบสาเหตุให้ประเมินหาสาเหตุเป็นช่วงๆ
-ในการรักษาอาการเบื้องต้น โดยใช้ สารที่ทำความสะอาดอ่อนๆ, ผลิตภ้ณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้น, ยาชาเฉพาะที่, ผลิตภ้ณที่ทำให้เกิดความเย็น
-ยากลุ่มแอนตี้อีสตามิน จะช่วยหลักๆ คือทำให้ผู้ป่วยนอนหลับพักได้
-ยาป้องกันชัก, ยาต้านซึมเศร้า, mu-opioid antagonists จะช่วยในอาการคันเรื้อรังบางรูปแบบ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Foreword
-Clinical problem
-Strategies and evidence
    Evaluation
    Management
    Topical therapy
    Systemic therapy
    Photo therapy
    Behavioral therapy
-Area of uncertainly
-Guidelines
-Conclutions and recommendations
-Source information
-Key clinical points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1208814

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น