วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

2,279 Alcoholic ketoacidosis

พบผู้ป่วยชายเป็นเบาหวานและติดสุราเรื้อรังมีภาวะ metabolic acidosis ให้การรักษาแบบ diabetic ketoacidosis แต่ภาวะเลือดเป็นกรดยังไม่ดีขึ้น สงสัยว่าอาจจะมี alcoholic ketoacidosis (AKA) ร่วมด้วย จึงสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ประวัติ
-มีประวัติดื่มสุราเรื้อรังรวมทั้งล่าสุดยังดื่มสุราอยู่
-หยุดการดื่มสุรายกเลิกเนื่องจากมีอาการคลื่นไส้รุนแรงอาเจียน และปวดท้อง
-ประวัติของการกำเริบซ้ำ
ลักษณะที่ตรวจพบ
-หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น
-กดเจ็บที่ท้อง โดยไม่พบความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ
-มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากของระดับความรู้สึกตัวแม้จะมีภาวะ  metabolic acidosis ที่รุนแรง
สิ่งตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ
-เป็น wide (high) anion gap metabolic acidosis
-ระดับน้ำตาลในเลือดปกติหรือต่ำ
-ค่า BUN และ Cr ปกติหรือเพิ่มขึ้นปานกลาง
-Lactate ไม่สูงพอที่จะอธิบายภาวะเป็นกรดดังกล่าว
-ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำหรือปกติ
-คีโตนในปัสสาวะมักจะพบจากการตรวจด้วย ketostix แต่ถ้าไม่พบก็ไม่สามารถตัด AKA ออกได้
การดูแลรักษา
-ให้สารน้ำหลอดเลือดดำที่มีเดกซ์โทรส 5% เพื่อแก้ไขภาวะขาดน้ำ (การให้น้ำเกลือชนิด NSS ทางหลอดเลือดดำอาจทำให้ภาวะความเป็นกรดมากขึ้น)
-วิตามินบีทางหลอดเลือดดำ
-ให้โพแทสเซียมเสริม (อาจจะพบว่าต่ำตั้งแต่แรกในการนำเสนอหรือต่ำลงอย่างรวดเร็วเมื่อให้การแก้ไขภาวะขาดน้ำ)
-ให้แมกนีเซียมและฟอสเฟตเสริมถ้ามีข้อบ่งชี้
-ตัดแยกสาเหตุที่ร้ายแรงอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น sepsis

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564331/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น