วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

2,265 คู่หูตัวใหม่ของคนไทย วัณโรคและเบาหวาน

ขณะนี้จากเอกสารรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าเบาหวานมีส่วนทำให้ปัญหาของวัณโรคเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดสูง ภูมิคุ้มกันลดลง ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นเชื้อวัณโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายจึงเพิ่มจำนวนและทำให้ป่วยเป็นวัณโรคง่ายขึ้น (โดยในคนไทยพบว่า 1 ใน 3 มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายอยู่และและจะก่อให้เกิดการติดเชื้อเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงร่วมกับได้จังหวะที่เหมาะสม) ในขณะเดียวกันคนที่ป่วยเป็นวัณโรคและหากเป็นเบาหวานจะพบว่าเบาหวานทำให้ระบบการเผาผลาญสารอาหาร (metabolism) ในร่างกายผิดปกติ การดูดซึมของยารักษาวัณโรคที่รับประทานเข้าไปก็ผิดปกติและได้ผลน้อยลง การรักษาวัณโรคมีโอกาสล้มเหลว เชื้อดื้อยาสูง ซึ่งในคนไทยพบว่าคนที่ป่วยเป็นวัณโรคและมีเบาหวานร่วมด้วยประมาณร้อยละ 6-10

Ref: บทความวัณโรคสากล 2556 สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น