วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

2,277 ข้อควรทราบเรื่องการให้วัคซีนกระตุ้น (booster doses) ในผู้สัมผัสที่เคยได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน

โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบก่อน หรือหลังสัมผัสโรคด้วยวัคซีนเซลเพาะเลี้ยงมาก่อนอย่างน้อย 3 เข็ม
-ถ้าสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน ให้วัคซีนเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวในวันแรก หรือฉีด 1 จุดใต้ผิวหนัง ขนาด 0.1 ml. ครั้งเดียวในวันแรก
-ถ้าสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือน ให้ฉีด 2 ครั้ง คือในวันที่ 0 และ 3

*โดยใน WHO-CDC ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องระยะเวลาไว้ คือถ้าได้รับ pre หรือ post-exposure มาก่อนแล้ว ก็ให้ฉีดเลย 2 ครั้ง คือที่ ในวันที่ 0 และ 3 ครับ
*ส่วนที่เป็นคำถามที่พบบ่อย หน้า 62 ในอ้างอิงที่ 1 กล่าวว่า แม้เวลาเกิน 6 เดือนขึ้นไป แม้จะนานถึง 20 ปีแล้วก็ตาม แต่ถ้าเคยฉีดวัคซีนครบ ถ้าถูกกัดอีกก็ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มเท่านั้นคือวันที่ 0 และ 3
*ส่วนในผู้ที่เคยได้รับแต่ไม่ครบอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีนสมองสัตว์ครบชุด ให้การรักษาเหมือนผู้ที่ไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
*ซึ่งการที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นในระดับสูงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้อิมมูโนโกลบูลิน

Ref: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/knowledges/download/115
http://www.cdc.gov/rabies/medical_care/vaccine.html
http://www.who.int/rabies/human/prevvaccperson/en/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น