วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

2,267 ข้อควรทราบเกี่ยวกับไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

ตามที่มีข่าวว่าพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน เป็นครั้งแรกในประเทศจีนนั้น
เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9  เคยพบรายงานในสัตว์ปีกมาก่อน ได้แก่ ในนก โดยมีรายงานในประเทศ
เนเธอรแลนด์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา แต่ไมเคยมีรายงานการติดเชื้อในคนมาก่อน สำหรับการติดต่อในคนครั้งนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน และไม่พบการติดเชื้อในผู่้สัมผัส
จากการประสานกับกรมปศุสตวและกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่าและพันธุ์พืช พบว่ายังไม่เคยมีรายงาน
การพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้ทั้งในสัตวปีก สัตว์ป่า และในคน ในประเทศไทยมาก่อน อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยโดยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ มีศักยภาพในการ
ตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้ได้ ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และจากการทดสอบเบื้องตนโดยศูนย์ความร่วมมือขององค์การไวต่อยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียและซานามิเวีย

Ref: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น