วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

2,274 Infective endocarditis

Clinical practice
N Engl J Med    April 11, 2013

Key clinical points
-Staphylococci และ streptococci เป็นสาเหตุประมาณ 80% ของการมีเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ (infective endocarditis) และพบว่า staphylococci เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน
-ภาวะแทรกซ้อนทางสมองเป็นสิ่งที่พบได้มากที่สุดและและรุนแรงที่สุดของภาวะแทรกนอกหัวใจ การมีก้อนเชื้อโรค (vegetations) ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเคลื่อนไหวได้ หรืออยู่ในตำแหน่งของไมทรัล และเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อเนื่องจากเชื้อ staphylococcus aureus มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเส้นเลือดอุดตันชนิดที่มีอาการ
-การระบุเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (การวินิจฉัย) และการรักษาที่เหมาะสม การส่งเลือดสองหรือสามตัอย่างเพื่อเพาะเชื้อควรทำเป็นประจำก่อนการเริ่มให้รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
-เมื่อสงสัยติดเชื้อเยื่อบุหัวใจ ควรทำอัลตร้าซาวด์หัวใจ (echocardiography) ในทันทีที่สามารถทำได้
-ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อได้ และเพื่อการป้องกันของเหตุการณ์ที่ลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันเส้นเลือดในที่ต่างๆ (embolic events)
-การรักษาควรร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในโรคหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ และโรคติดเชื้อ
-ข้อบ่งชี้ในการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อจำกัดสำหรับการทำหัตถการทันตกรรมที่มีการลุกร้ำ ในผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเทียม มีประวัติของการติดเยื่อบุหัวใจมาก่อน หรือโรคหัวใจพิการที่มีตัวเขียวแต่กำเนิดโดยที่ไม่สามารถให้การซ่อมแซมแก้ไขได้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
    Microbiology
    Pathogenesis
    Classification
    Outcomes
-Strategies and Evidence
    Presentation and Diagnosis
    Microbiologic Diagnosis
    Diagnosis of Valvular Lesions
    Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
-Key Clinical Points

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1206782

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น