วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

2,283 การบริโภคโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความดันโลหิตและสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses
Research
BMJ 2013;346:f1378

เป็นการทบทวนวรรณกรรมแบบ systematic review และ meta-analysis เพื่อเติมเต็มช่องว่างของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคโพแทสเซียมและสุขภาพ โดยการใช้ข้อมูลจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase, WHO International Clinical Trials Registry Platform, Latin American and Caribbean Health Science Literature Database, และอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้
ผลการศึกษา จากหลักฐานที่มีคุณภาพสูงแสดงให้เห็นถึงการบริโภคโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และไม่มีผลกระทบต่อความเข้มข้นของไขมันในเลือด ความเข้มข้นของ catecholamine หรือการทำงานของไตในผู้ใหญ่
การบริโภคโพแทสเซียมที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง 24% ในโรคหลอดเลือดสมอง (หลักฐานที่มีคุณภาพปานกลาง) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้สนับสนุนว่า การบริโภคโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง โดยอาจจะดำเนินการให้โพแทสเซียมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง

Ref: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1378

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น