วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

2,294 เฉลยคำถาม : ข้อใดไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการรักษาผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูง?

 เฉลยคำถาม 28-4-56 : ข้อใดไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการรักษาผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูง?

ข้อมูลของผู้ที่ตอบเข้ามา โดยมีผู้ตอบมา 47 คน
A. มีอาการของเกาต์แล้ว  5 (12%)
B. มียูริกในปัสสาวะมากกว่า 800 มก. ต่อวัน  12  (28%)
C. มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ  2 (5%)
D. เป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองที่กำลังจะให้ยาเคมีบำบัด  13  (30%)
E. ไม่มีข้อถูก (ทุกข้อเป็นข้อบ่งชี้)  11  (26%)

จากในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ โดยสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย พศ. 2555 ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงจะให้การรักษาเมื่อมีอาการของเกาต์หรือเมื่อมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ส่วนในกรณีที่ไม่มีอาการตามแนวทางใหม่นี้จะรักษาในกรณีที่มียูริกในปัสสาวะมากกว่า 1,100 มก. ต่อวัน   เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่ว ส่วนในแนวทางเก่าใช้ที่มากกว่า 800 มก. ต่อวัน (ถ้าใช้แนวทางเก่าก็ถือว่าถูกต้องนะครับ) หรือการมีความเสี่ยงต่อการเกิด uric acid nephropathy ในกรณีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองที่กำลังจะให้ยาเคมีบำบัด  เพื่อป้องกันการเกิด tumor lysis syndrome (ข้อความตรงนี้ต้องอ่านเพิ่มในหนังสือครับ) โดยแนวทางนี้บางท่านอาจจะได้รับแจกแล้ว แต่จากการสืบค้นยังไม่พบว่ามีลิ้งค์ให้ดาวน์โหลดนะครับ
ดูจากแผนภาพด้านล่างเพิ่มเติมนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น