วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

2,291 เหตุผลที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 ตัวในการรักษาการติดเชื้อ H.pylori

ที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 2 ตัว เพราะลดความเสี่ยงจากการรักษาล้มเหลวและการดื้อยาครับ มีการศึกษาวิจัยพบว่าสูตรที่ใช้ยาปฏิชีวนะ 1 ตัว จะล้มเหลวและเกิดการดื้อต่อยาได้ง่ายกว่ายา 2 ตัว ดังนั้นจึงไม่มีแนวทางที่ให้ยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียว
บางอ้างอิงบอกว่าในการรักษาจะพบว่ามีการดื้อต่อยาสูตรมาตรฐานหรือสูตรยาหลักอันดับแรก ( first-line regimen) ได้ถึง 20% จึงมีคำแนะนำในกรณีดื้อยาหรือไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยให้ใช้ยาสูตรที่ 2 (second-line regimen) ซึ่งประกอบด้วยยารวมกัน 4 ตัว และถ้ายังดื้อต่อยาสูตรที่ 2 ควรประเมินในรายละเอียดในการตรวจวินิจฉัย-รักษา-การรับประทานยาของผู้ป่วยโดยละเอียดอีกครั้ง โดย European guidelines แนะนำว่าควรส่งเพาะเชื้อเพื่อดูผลความไวต่อยาก่อนที่จะเริ่มให้การรักษาด้วยยาสูตรที่ 3 สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มจากในอ้างอิงนะครับ โดยจะมีรายละเอียดบอกด้วยว่าแต่ละสูตรมี eradication rate (%) ได้เท่าไร ยาสูตรที่ 1, 2 และ 3 ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง


Ref: 
http://www.patient.co.uk/doctor/Helicobacter-Pylori-(HP).htm
http://www.srspharma.com/triple-therapy-for-helicobacter-pylori 
http://www.aafp.org/afp/2007/0201/p351.html

http://www.medscape.com/viewarticle/720185

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น