วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

2,287 ข้อควรทราบเรื่องการดำเนินโรคของโรคไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathy)

-ธรรมชาติของการเกิดโรคไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathy) มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของเบาหวาน รวมถึงการมี microalbuminuria (นิยามของ microalbuminuria  คือการมีอัลบูมินในปัสสาวะมากกว่า 30 mg แต่น้อยกว่า 300 mg)
-ถ้าไม่ได้รับการรักษา 80% ของคนที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 1  ซึ่งมี microalbuminuria ร่วมด้วยจะดำเนินไปสู่ overt nephropathy (โปรตีนที่ขับออกมากกว่า 300 มก./วัน), ขณะที่ 20-40% ของผู้ที่มีโรคเบาหวานประเภท 2 จะมีการดำเนินโรคในช่วงประมาณ 15 ปี
-สิ่งที่เป็นตัวทำนายได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงแรกของการดำเนินโรคคือการเพิ่มความดันโลหิตตัวบนแม้ว่าจะอยู่ในช่วงก่อนเป็นความดันโลหิตสูง (prehypertensive)
-ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีโรคไตและความดันโลหิตสูง พบว่า 50% จะดำเนินไปสู่ภาวะโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายภายในช่วง 10 ปี
-การเสียชีวิตในผู้ป่วยล้างไตที่มีโรคเบาหวานเป็น 22% โดยจะสูงกว่าในปีแรกภายหลังการเริ่มต้นของการล้างไต และสูงกว่า 15% ที่ 5 ปี ซึ่งมากว่าผู้ป่วยกลุมที่ล้่างไตโดยไม่มีโรคเบาหวาน

Ref: http://www.medscape.org/viewarticle/577156 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น