วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

2,276 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย

จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาประกอบด้วย 
I. การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสยว่าสัมผัส 
  1.  การวินิจฉัยภาวะเสี่ยงโรคจากการสัมผัส 
  2.  การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรค 
  3.  การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรค (post-exposure immunization)  
  4.  การใหัอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (RIG) แก่ผู้สัมผัสโรค 
  5.  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (pre-exposure immunization) 
II.  การวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยหรือสงสยว่าป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
III. การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
ภาคผนวก 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในคน       


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://thaigcd.ddc.moph.go.th/knowledges/download/115

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น