วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

2,272 ข้อควรทราบเรื่องการแก้ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำด้วย phosphate solution

โดยจะพบว่า phosphate solution ของแต่ละโรงพบาลอาจมีส่วนประกอบแตกต่างกัน ซึ่งของ รพ. พิมาย
พบว่าใน 1000 ml.ประกอบด้วย
-Potassium Phosphate 8.71 g.
-Potassium biphosphate 6.55 g.
-Sodium phosphate 7.10 g.
-Sodium biphosphate 6.85 g.
ซึ่งเมื่อมาดูในรายละเอียดของอิเล็กโตไลต์แต่ละตัว พบว่าในสารละลาย 5 ml. ของ phosphate solution นี้ประกอบไปด้วย
Sodium 0.78 mEq.
Potassium 0.74 mEq
phosphate 1.52 mEq

(โดย 1 mmol ของ phosphate = 1.8 mEq ของ phosphate = 31 mg. ของ element phosphorus)

ดังนั้นถ้ากรณีที่ฟอสเฟตต่ำไม่รุนแรงต้องการแก้ด้วยการรับประทาน ก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการแก้
เช่นกรณีที่ต่ำระดับปานกลางและผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ตามแนวทางจะแก้โดยให้ประมาณ 1,000 mg. ของ element phosphorus หรือเท่ากับประมาณ 32 mmol ของ phosphate โดยแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง เป็นต้น ร่วมกับการตรวจติดตามผลเลือดภายหลังการแก้ไข

Ref: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.3109/9781420044805-98
http://emedicine.medscape.com/article/242280-treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น