วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

2,271 กลไกของการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็ง

พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจึงสืบค้นกลไกการเกิดพบดังนี้ครับ

ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็งพบได้บ่อย 20-30% เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เกิดได้ทั้งจากในมะเร็งชนิดเป็นก้อน (solid tumor) และมะเร็งของระบบโลหิต (hematologic malignancies)
โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับภาวะนี้ได้่แก่มะเร็งเต้านม ปอด และมัลติเพิล มัยอิโลมา (multiple myeloma) โดยมะเร็งมักจะพบว่ามีหลักฐานทางคลินิกที่สามารถตรวจพบได้ในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง และผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงมักจะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
กลไกของการเกิดของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในโรคมะเร็งเนื่องจากการสลายของกระดูก (bone resorption) ที่เพิ่มขึ้นและการปล่อยแคลเซียมออกจากกระดูกเข้าสู่ของเหลวที่อยู่ภายนอกเซล โดยมี 2 กลไกหลักคือ
1. เกิดสลายกระดูกจากมะเร็งที่ตำแหน่งดังกล่าวเองหรือกระจายมาจากที่อื่น (osteolytic hypercalcemia) โดยอาจจะเกิดการหลั่งไซโตไคน์จากตำแหน่งดังกล่าว (ได้แก่ osteoclast activating factors)
2. กลไกที่เกิดจาการหลั่งสารโปรตีน (humoral hypercalcemia) ที่มีผลให้เกิดการสลายกระดูกมากขึ้นโดยเฉพาะ parathyroid hormone-related protein (PTHrP) หรือเกิดจากมะเร็งที่มีการสร้าง 1,25-dihydroxy vitamin D (calcitriol) ซึ่งรายละเอียดของกลไกที่เกิดจาก 1,25-dihydroxy vitamin D นี้สามารถอ่านเพิ่มได้จากอ้างอิงที่ 3
สารที่มีผลต่อการเกิดมีแคลเซียมในเลือดสูงอื่นๆ ได้แก่ factor-alpha และ -beta, interleukin-1 และ -6, และ tumor necrosis factor (TNF)-alpha และ-beta
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงได้อีกเช่น การที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย  การที่มีคลื่นใส้อาเจียน เบื่ออาหารรับประทานไม่ได้ ภาวะร่างกายขาดน้ำ การได้รับฮอร์โมนบางอย่าง เช่น estrogens, antiestrogens, androgens, and progestins การได้ยาบับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์

Ref: http://www.uptodate.com/contents/hypercalcemia-of-malignancy
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/hypercalcemia/HealthProfessional/page1
อ้างอิงที่ 3 Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น