วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

2,285 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด
(Practice guideline for management of patients with venomous snake-bites) 

โดย ศ.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 
ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ประเภทของงูพิษในประเทศไทย
-การวินิจฉัยภาวะงูพิษกัด
-การวินิจฉัยชนิดของงูที่กัด
-ตารางแสดง สถานที่ถูกงูกัดที่อาจบ่งชี้ชนิดของงู
-ตารางแสดงอาการเฉพาะที่ของงูชนิดต่างๆ
-การประเมินความรุนแรง และตารางแสดงความรุนแรงของงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต
-การสังเกตอาการ
-การรักษาและการติดตามผลการรักษา ได้แก่ การรักษาทั่วไป การให้เซรุ่มต้่านพิษงู การรักษาสำหรับงูพิษเฉพาะกลุ่ม
-การป้องกันและการรักษาภาวะแทรกซ้อนของงูพิษกัด
-อ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.saovabha.com/download/VichakarnSnake2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น