วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2,401 การใช้สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor marker) ในการติดตามผู้ป่วย

Clinical use of tumor marker in the follow-up of cancer patient 
พญ.เฉลิมพร  โรจน์รัตน์ศิริกุล 
และ อ. นพ. สกล  สิงหะ 
เนื้อหาประกอบด้วย
-Serum tumor marker
-CEA (carcinoembryonic antigen) 
-CA 19-9  
-AFP(alpha fetoprotein) 
-CA 15-3  
-PSA
-Cancer antigen 27.29 

ลิงค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น