วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

2,521 Ottawa subarachnoid hemorrhage (SAH) rule มีความไวในการตรวจค้นหาภาวะ subarachnoid hemorrhage ได้ 100%

จากผลการศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 2,131 คน โดยมี 132 คน (6.2%) มี subarachnoid hemorrhage สิ่งที่ใช้ประเมินได้แก่ การที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป, ปวดคอหรือคอแข็ง, มีผู้พบเห็นว่าหมดสติ, หรือเกิดขึ้นระหว่างออกแรงพบว่า Ottawa SAH Rule มีความไว 98.5% (95% CI, 94.6%-99.6%) ความจำเพาะ 27.5% (95% CI, 25.6%-29.5%) และเมื่อรวมกับอาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันรุนแรง (thunderclap headache) และการจำกัดการก้มคอจากการตรวจ ทำให้ Ottawa SAH Rule มีความไว 100% (95% CI, 97.2%-100.0%) มีความจำเพาะ 15.3% (95% CI, 13.8%-16.9%)
Ottawa SAH Rule จึงสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะเฉียบพลันที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บศรีษะ โดยเฉพาะในผู้ที่ความรุนแรงเกิดขึ้นใน 1 ชม. และยังไม่พบความผิดปกติของระบบประสาทเนื่อง

Ref: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1741823

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น