วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

2,722 Pandemic preparedness and response — Lessons from the H1N1 influenza of 2009

Review article
Global health
N Engl J Med   April 3, 2014

ระบาดทั่วโลกที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งได้รับการตรวจพบครั้งแรกในทวีปอเมริกาเหนือในปี 2009 (ไข้หวัดใหญ่ [H1N1] pdm09) เหตุการณ์นี้ได้รับกระตุ้นครั้งแรกภายใต้บทบัญญัติระเบียบสุขภาพนานาชาติxu 2005 (2005 International Health Regulations, IHR)
การระบาดเป็นวงกว้างของไข้หวัด 2009 H1N1 ก่อให้เกิดปัญาฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโดยไม่สามารถบอกขอบเขต ช่วงระยะเวลาและผลกระทบได้อย่างแน่นอน
ประสบการณ์ที่รุนแรงในการดำเนินการใหม่ของ International Health Regulations (IHR) ได้แก่ความไม่เพียงพอและความบกพร่องของจากไม่มั่นคงในความสามารถทั้งในระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น, ข้อจำกัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์, ความยากลำบากในการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอน, ความซับซ้อนในความร่วมมือระหว่างประเทศ, และความท้าทายในการสื่อสารในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้กำหนดนโยบายและในการสาธารณะ
โดยในบทความนี้มุ่งเน้นไปที่บทเรียนจากทั่วโลกในการตอบสนองต่อการระบาดของ 2009 H1N1 ระบุถึงบางส่วนของความสำเร็จที่สำคัญและข้อบกพร่องในการตอบสนองโดยทั่วโลกบนพื้นฐานของผลการวิจัยและข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบบทความสรุปโดยชี้ไปที่ขั้นตอนที่สามารถปรับปรุงความพร้อมทั่วโลกที่จะรับมือกับการระบาดในอนาคต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Time Course of the 2009 H1N1 Pandemic
   2005 International Health Regulations
   World Health Organization
-Looking Ahead
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208802

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น