วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

2,748 Ice pack test for myasthenia gravis (MG)

Ice pack test ใช้น้ำแข็งห่อใส่วัสดุวางไว้ที่เปลืกตา (levator muscle) ข้างที่ต้องการทดสอบประมาณ 3-5 นาที ถ้าพบว่าภาวะหนังตาตกของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างน้อย 2 มม. โดยการวัดระหว่าง palpebral fissure บน-ล่างเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำ โดยจากอ้างอิงนี้ที่เขียนในปีเมื่อปี 2008 กล่าวว่ายังไม่มีการศึกษาแบบ randomized and controlled studies โดยมีความไวใน ocular myasthenia ที่มีหนังตาตกที่สัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับการมีอาการโดยทั่วไป (generalized symptoms) อยู่ที่ 80-100% โดยความไวของการตรวจจะลดลงถ้าเป็นหนังตาตกแบบสมบูรณ์ (complete ptosis) มีความจำเพาะสูงเนื่องจากจะไม่ให้ผลบวกในโรคอื่นๆ ที่คล้าย MG เช่น oculomotor nerve palsy, oculopharingeal muscular dystrophy และ mitochondrial myopaties โดยไม่พบการมี false positive และมีการศึกษาพบว่ามีความไวและความจำเพาะ 100% เมื่อปรียบเทียบกับการทำ edro-phonium test หลักการคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอาการของ MG จะแย่ลง เนื่องจากการที่ acetylcholinesterase activity น้อยลงเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 28 องศา ทำให้มีการเพิ่มของ ACh molecules ใน synaptic cleft ซึ่งการตรวจวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีการตรวจที่ถูก ง่าย ปลอดภัย ทำได้ที่เตียงผู้ป่วย

Ref: Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น