วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

2,723 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ RI sliding scale

ไม่มีผลการวิจัยสนับสนุนว่าการใช้ RI sliding scale ได้ผลดีในทางตรงกันข้ามมักเกิดผลเสียมากกว่าเนื่องจากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งตลอดเวลา โดยเกิดทั้งภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและน้ำตาลในเลือดสูงอาจเกิด diabetic ketosis ขึ้นได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
โดย regular insulin จะมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์เพีย 4-8 ชม. เมื่อน้ำตาล ในเลือดปกติ แพทย์จะงดฉีดอินซูลินทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูง เมื่อครั้งต่อไปน้ำตาลในเลือดสูงแพทย์ก็จะสั่งฉีดอินซูลินทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ การสั่งฉีดก่อนนอน และการสั่งฉีดเพิ่มขึ้นก่อนนอนจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในช่วงกลางคืนได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารหลังเข้่านอนแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ RI sliding scale  เป็นเวลาติดต่อกันหลายๆ วัน โดยถ้าสามารถรับประทานอาหารได้แล้วให้ ปรับเป็น Schedule insulin regimens (Basal Bolus Insulin Injection) ตามความเหมาะสม และให้มี  overlapping period ระหว่าง 2 วิธี คือ เริ่มต้นให้ Subcutaneuos insulin injection ก่อนหยุด RI intravenous drip ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในปัจจุบันแนะนำให้การรักษาผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤติด้วย scheduled insulin (basal bolus insulinregimen) มากกว่า RI sliding scale

Ref: http://www.rtamedj.pmk.ac.th/Vol_57/57-4-6.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/30/9/2409.long

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น