วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

2,727 คู่มือการให้คำปรึกษาคู่สมรส

โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องที่ใช้การให้การปรึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหา และส่งผลให้ปัญหาครอบครัวลดลง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น