วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

2,738 Acute infectious diarrhea in immunocompetentadults

Review article
N Engl J Med April 17, 2014 

โรคอุจจาระร่วงโดยทั่วมีความหมายคือมีการถ่ายตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปหรือถ่ายอุจจาระเหลว (ที่ไม่รวมกันเป็นเนื้อ) เพิ่มมากขึ้นในช่วงของวัน และมักมีอาการทางลำไส้อื่น ๆ ร่วมด้วย หรือถ่ายอุจจาระที่ไม่รวมกันเป็นเนื้อปริมาณมากกว่า 250 กรัมต่อวัน โดยการใช้ระยะเวลาโรคอุจจาระร่วงสามารถจัดแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลัน (น้อยกว่า14 วัน), ชนิดต่อเนื่อง (14-29 วัน), หรือชนิดเรื้อรัง (ตั้งแต่ 30 วันขึ้น) ภาวะกระเพาะหรือลำไส้อักเสบ (gastroenteritis) ซึ่งมักเกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโดยจะเกี่ยวข้องกับการมีกระเพาะและสำใส้เล็ก โดยสัมพันธ์กับการที่มีคลื่นใส้อาเจียนและท้องเสีย
ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ลักษณะทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ ได้สรุปสิ่งต่างๆ ในทางคลินิกที่ยังเป็นที่โต้แย้งและอธิบายถึงการศึกษาวิจัยที่มีความจำเป็นในด้านนี้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Causes and General Host Factors
-Dose and Infectivity
-Clinical Evaluation
-Diagnostic Tests and Procedures
   Blood Studies
   Stool Examination
   PCR-Based Diagnostic Tests
   Endoscopy and Abdominal Computed Tomography
-Management
-Associated Conditions
-Areas of Uncertainty
-Research Priorities
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1301069

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น