วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

2,726 แนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (Draft Version)

โดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 
Thai Transplantation Society 
 มีนาคม 2527

เนื่องด้วยคณะกรรมการ Thai Transplant Care (TTC) ในจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย โดยได้เชิญบุคลากร ผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพัฒนาแนวทางดังกล่าว  โดย TTC: Kidney นี้เป็น Draft version ซึ่งยังต้องขอความเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกเพื่อให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำมาปฏิบัติต่อไป
สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ลิ้งค์ http://www.transplantthai.org/newdetails.php?news_id=00087

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น